Digitala vaccinet

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 11:30-12:00

Beskrivning

Kroniska sjukdomar som diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdom beror upp till 80% av levnadsvanor som påverkar vår hälsa negativt. Tänk en tjänst som hjälper människor att skapa goda levnadsvanor och hålla dem! En sådan tjänst är Health integrator, framtagen inom EU-projektet Health movement, nu färdigt att implementeras. Kom och hör projektgruppen berätta om Health integrator – det digitala vaccinet!

Health integrator (http://healthintegrator.eu/) är en tjänst skapad inom projektet Healthmovement (2017-2018), finansierat av EIT Health och med svenska partners RISE, KI, SLL, GIH och MSD. Tjänsten kan erbjudas både till medarbetare via arbetsgivare och till patienter via sjukvården. Den identifierar en individs levnadsvanor och beteendemönster och hjälper individen ta beslut om förändring som leder mot god hälsa. Till sin hjälp får individen en mänsklig hälsocoach och en uppsjö av digitala och fysiska verktyg för att nå sina hälsomål. Tjänsten har testats i en randomiserad kontrollerad studie ledd av Ylva Trolle Lagerros från KI. I presentationen får du en genomgång både av tjänsten och spännande resultat från studien och kommer att möte Fredrik Söder, entreprenören som driver Health integrator vidare efter EU-projektets slut.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie