Digital utbildning på öppen plattform - funkar det?

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 14:00-14:30

Beskrivning

Socialstyrelsen såg genom förstudier att målgrupperna för utbildning om e-hälsa hade behov av en tillgänglig, öppen, delbar och sökbar kunskapskälla. Resultatet blev "Digital verksamhetsutveckling i vården" (div.socialstyrelsen.se). Jämförelser har också gjort av den liknande utbildningen som riktar sig till Socialtjänsten som är producerad som en traditionell e-learning och ligger inom ett LMS, "E-hälsa och välfärdsteknik för socialtjänsten". Under våren 2019 utvärderas DIV genom analyser av besökarnas aktiviteter och användartester för att se vad som kan förbättras eller göras om. Kanske vore det bättre att göra en traditionell e-utbildning i ett LMS?

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie