Digifysisk vård i offentlig regi.

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 09:30-10:00

Beskrivning

Vi beskriver de olika arbetsätt som finns etablerade i verksamheten enligt motton digital först, fysiskt när det behövs. Med medarbetare i Danmark, Australien och Västerbotten för ettt nära vård av patienterna i Västerbotten.
Vi rör olika områden som teledermatologi både synkron och asynkron, digitala videomöten,distans handledning och distans ledarskap.