Den nationella läkemedelslistan – sanning och konsekvens

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 11:30-12:00

Beskrivning

Nationell läkemedelslista är en ny lag som börjar gälla 1 juni 2020, och två år senare ska ett stort antal system vara anslutna och nya arbetssätt vara på plats. Vård/omsorg, apotek och patienter berörs.
Hur ska vi klara omställningen och var befinner sig arbetet? Vad gör Inera och SKL för att stötta landsting, regioner och kommuner?

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie

Föreläsare
Christina Kling Hassler Verksamhetsstrateg, Överläkare
Helena Palm Ansvarig handläggare för frågor om nationella läkemedelslistan
Cornelia Trampe Proejktledare
Rum
F1
Spår
Läkemedel
Språk
Svenska