Delaktighetsmodellen som hjälp för smarta digitala lösningar

  • onsdag / 26 augusti / 2020
  • 13:00-13:30

Delaktighetsmodellen hjälper oss att förstå vad delaktighet är. Men hur använder man den för att förstå användarens behov? Här illustreras detta med exempel från verkliga livet. Särskilt fokus läggs på de delar som har att göra med de mjuka delar som bara användaren själv kan värdera:
erkännande (vara okej som jag är)
engagemang (vara med när jag själv vill)
autonomi (bestämma över mig själv).
Hur påverkas detta av omgivningens förmåga att erbjuda
tillhörighet (få höra till formellt)
tillgänglighet (klara av att vara med)
samhandling (få vara en bland andra)?

Erfarenheterna kommer från Gunillas liv och arbete. Under våren 2019 genomförde hon en intervjustudie med hörselskadade och talskadade. denna var finansierad av Post- och telestyrelsen.