Dataskydd

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 14:00-15:00

Beskrivning

Ett år med GDPR – vad har egentligen hänt?

En hel del faktiskt! Datainspektionen kommer att berätta om konsekvensbedömningar, förhandssamråd, de korrigerande befogenheterna och personuppgiftsincidenter. Är det många som anmäler incidenter och hur allvarliga är incidenterna?

Eftersom det för närvarande pågår flera granskningar av olika vårdgivare, kommer en stor del av tiden att läggas på detta. Vilka områden är det som granskas och vad har myndigheten sett så här långt? Hur ser integritetsskyddet ut inom hälso- och sjukvården idag, snart 11 år efter tillkomsten av patientdatalagen? Ser det bättre eller sämre ut?

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen, GDPR, och patientdatalagen och kontrollerar bland annat att vårdgivarna har vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda känsliga patientuppgifter