Dansk studie: Digitala preventivmedelskonsultationer minskar felbehandling

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 14:00-14:30

Beskrivning

En dansk studie från 2018, med 2506 danska kvinnor, utforskade skillnaden mellan traditionell preventivmedelsrådgivning och digitala preventivmedelskonsultationer. Kvinnorna som deltog hade redan utställt p-pillerrecept hos sin ordinarie vårdgivare och sökte sig självmant till den digitala preventivmedelstjänsten, Practio.

I perioden 1 januari 2018 till 30 september 2018 godkändes 2191 kvinnor för förnyad förskrivning av p-pillerrecept, efter att ha genomgått den digitala preventivmedelskonsultationen. Det motsvarar 87.4% av de som vände sig till tjänsten. De resterande kvinnorna, 12.6%, blev avvisade vilket är ett större antal än vad som avvisas vid dansk allmänpraksis.

Resultaten visar att det digitala alternativet bidrar till att reducera de över 3800 årliga oönskade graviditeter bland danska p-pilleranvändare, vilket oftast beror på svårigheter i tillgång till och regelbunden användning av p-piller.