Dags att bredda debatten om digitala vårdbesök – möjligheter och utmaningar inom specialistvården

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 14:00-15:00

Beskrivning

Allt fler vårdgivare inom den offentliga och privata sektorn erbjuder digitala vårdmöten som en del av sitt vårderbjudande. Att majoriteten av dessa vårdmöten idag sker i form av enskilda besök vid tillfällig sjukdom påverkar starkt hur debatten förs kring det digitala vårdmötets potential. Men är det verkligen främst inom primärvården som vi bör leta efter de stora vinsterna? Är det inte dags att flytta fokus till specialistsjukvården där de stora kostnaderna och behoven finns?

Vi vill bland annat titta på forskning och satsningar inom specialistsjukvården och tillsammans med olika aktörer diskutera möjligheter och utmaningar med digitala vårdmöten bortom primärvården. Exempelvis: Hur kan tekniken gynna kroniker och patienter med sällsynta diagnoser? Hur kan digitala vårdmöten göra specialistsjukvården bättre och säkrare?

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie

Paneldeltagare
Anette Åquist Falkenroth Enhetschef Kunskapsstöd Somatik Västra Götalandsregionen
Föreläsare
Andreas Larsson Founder, Sales Executive
Medverkande
Erik Fransson Ung Cancer
Rum
F2
Språk
Svenska