Cross4Health – Att Innovera med lösningar från andra branscher

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 10:30-11:00

Beskrivning

Varför har vardagslösningar så svårt att hitta vägen in i hälso- och sjukvården? Är det enbart juridik och de organisatoriska gränserna som bromsar upp innovationstakten, eller är det också vår kultur och våra invanda tankemönster som påverkar?
Innovation Skånes tidigare samarbete med Sony Mobile gav inspiration att öppna upp ögonen för potentialen i att överföra lösningar från sektorer och utveckla hälso- och sjukvården. Genom detta sökte vi upp EU-projektet Cross4Health för att ytterligare utforska tvärsektoriella angreppssätt.
I projektet samarbetar Innovation Skåne med energi-, flyg-, kreativa näringar och ICT-branschen för att hitta nya lösningar på en gemensam utmaning – att möta digitaliseringen på en global marknad. Ingen av oss är expert på arbetssättet, men vi börjar upptäcka potentialen och vill inspirera andra genom att dela med oss av våra lärdomar.

Säkerställ din medverkan

Köp ditt konferenspass redan nu Läs mer