Automatisk förslag på träningsövningar via strukturerad utredning av individens behov

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 14:00-14:30

Beskrivning

Så enkelt kan det vara – får automatisk ett förslag på träningsövningar via en strukturerad och systematisk utredning av individens behov för fysisk aktivitet

Dagens dokumentation ska vara enhetlig och ändamålsenligt för att möjliggöra informationsutbyte som behövs för att säkerställa kvalitet och säkerhet. WHO:s Klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) ingår bland annat i Socialstyrelsens fackspråk för vård och omsorg. ICF har ett bio-psyko-socialt perspektiv på hälsa och omfattar kroppsfunktioner och -strukturer, aktiviteter och delaktighet men även omgivningsfaktorer. Fysioterapeuterna och arbetsterapeuterna men även omsorgspersonal är några av yrkeskategorier som använder mer och mer ICF:s tankemodell och dess enhetliga begrepp och struktur i dokumentation. Individens behov för fysisk aktivitet kan till exempel omfatta kondition, rörlighet, balans, muskelstyrka, ledstabilitet och gångmönster. Träningsövningar kan delas in och systematiseras med samma struktur som till exempel vilken kroppsdel det ska tränas och vad som är syfte med träning (t.ex. rörlighet, styrka, kondition). Skulle journalsystemet skicka information till träningsprogrammet då skulle träningsprogrammet svara med ett förslag på urval av träningsövningar anpassad till individens behov. Tekniska standarder är en förutsättning för att kunna dela information och kunskap med andra system och är ett annat nyckelområde bredvid den semantiska interoperabiliteten inom ramen för Sveriges e-hälsa vision 2025. Ett exempel utifrån träningsprogrammet Mobilus Digital Rehab AB ges.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie