Att lyckas med användardriven utveckling inom hälso- och sjukvård

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 14:00-15:00

Beskrivning

Hur kan tjänstedesign stimulera och underlätta för att ta tillvara invånarnas behov i utveckling av vårdtjänster?
Med erfarenheter av två konkreta exempel beskriver vi utvecklingsprocessen och hur chefer och ledare kan bidra till en användardriven utveckling inom hälso- och sjukvård:
– projektet “Trygg före, under, efter förlossning, att förstå patientens hela resa genom vården”
– projektet “Digitala vårdmöten”.
I en avslutande paneldebatt bjuder vi in publiken, patienter och verksamhetsrepresentanter för att diskutera hur vi faktiskt skapar förändring utifrån ett invånarperspektiv.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie