Att bringa ordning i djungeln av kodverk

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 11:00-11:30

Beskrivning

Under 2018 har SKL:s stödfunktion för strukturerad vårdinformation genomfört två arbeten med fokus på att identifiera vad som krävs för att få fram nationellt gemensamma kodverk. Dels har SKL drivit första delen i arbetet med att ta fram kodverk för administreringssätt och dosenheter som behövs i den kommande nationella läkemedelslistan, dels har en förstudie genomförts som redogör för vad det skulle innebära att arbeta fram ett nationellt gemensamt kodverk för yrkeskategorier. I denna föreläsning delar vi med oss av insikter och tips till den som ska kavla upp ärmarna och göra en insats för att skapa ordning och reda. Vi reflekterar också över behovet att styra om från ett utdata- och uppföljningsperspektiv (vad ska rapporteras till olika register) till ett indata- och dokumentationsperspektiv (vilken dokumentation skapar nytta i vården).

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie