Arbetet med FHIR, Contsys och 13606

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 13:30-14:00

Beskrivning

ISO Contsys (system av begrepp för att stödja kontinuitet i vården) , ISO 13606-3 (referensinformationsmodeller) och HL7 FHIR ( struktur och komponenter för kommunikation) är tre standarder, som var för sig och tillsammans är relevanta vid analys och utveckling av e-tjänster och applikationer. Tillsammans spänner de över hela kedjan,
från verksamhetens krav till teknisk lösning för implementering. För detta behöver standarderna hänga ihop i en sammanhängande kedja, vilket de inte gör idag. Ett arbete har därför initierats inom ISO och HL7 med målsättningen att få till denna överensstämmelse mellan ISO-standarderna och HL7 FHIR. En beskrivning av detta arbete i Sverige och inom ISO respektive HL7 kommer att presenteras.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie