Är Sverige redo för Apple Health Record?

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 14:30-15:00

Beskrivning

På Vitalis 2012 demonstrerade Cehis, 3R och KI en nationellt uppkopplad lösning för patient-styrd överföring/nedladdning av journaluppgifter från vårdsystem till patientens egna appar och tjänster ( https://www.slideshare.net/johaneltes/nationell-svensk-ga). Idag har omvärlden kommit ikapp – främst genom Apples lansering av möjligheten att överföra journaluppgifter till företagets mobila enheter (Apple Health Record). Den svenska nationella satsningen från 2012 har inte drivits vidare av CeHis/Inera. Det kan förklaras av bristen på kunskap om vårdgivarnas tillit till ett system för patient-styrd nedladdning. En annan förklaring kan vara att fokus flyttades till den samtidigt pågående upphandlingen av ett statligt personligt hälsokonto – Hälsa för mig. I föredraget beskriver Johan de svenska satsningarna, relaterar dessa till Apples amerikanska satsning och redovisar vårdgivarnas syn på tillitsfrågan i form av tidiga slutsatser från ett pågående forskningsprojekt på KI.

Lösningen utvecklades som en påbyggnad av den befintliga nationella infrastrukturen för informationsutbyte inom vård och omsorg (nationella tjänsteplattformen) och 1177 Vårdguidens e-tjänster. Projektet drevs med stöd av Vinnova-medel. Vi samma tidpunkt startade socialdepartementets upphandling av ett personligt hälsokonto – Hälsa för mig. Cehis valde att parkera projektet men dess komponenter kom att återanvändas för att möjliggöra patient-styrd överföring av journaluppgifter till Hälsa för mig.

Huvudmännen var ännu inte var redo att satsa på ett införande. Starten av Hälsa för mig-upphandlingen 2012 medförde också ett avvaktande förhållningssätt från huvudmännens sida. Idag – 7 år senare – skulle man nog kunna säga att Sverige är förbisprunget av flera amerikanska vårdkoncerner infört denna möjlighet – dock inte med nationell samordning. Ett exempel är Apples Health Record som möjliggör för patienter med vårddokumentation i anslutna vårdsystem (idag bara USA) att ladda hem strukturerad vårddokumentation för lagring och återbruk i sin iOS-enhet: https://support.apple.com/en-us/HT208647.