Ångesthjälpen Ung (ÅHU)

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 15:00-16:00

Beskrivning

Ångesthjälpen Ung – digitaliseringens möjligheter för att stödja unga med psykisk ohälsa Som ett led i Västra Götalandsregionens arbete med omställningen till den nära vården är digitalisering en viktig komponent. Föreläsningen belyser regionens utvecklingsarbete kring internetförmedlade behandlingsmetoder inom ramen för pilotprojektet Ungas psykiska hälsa i primärvården.
Ångesthjälpen Ung är en internetbaserad KBT-behandling för tonåringar med ångestproblematik. IKBT ökar tillgängligheten till behandling på flera sätt genom att geografiska avstånd inte spelar roll, då det gör det möjligt för den unge att arbeta med sin behandling hemifrån och när det passar ungdomen själv. Internetförmedlade behandlingsinsatser ökar också möjligheten att nå svårnådda grupper tillexempel hemmasittare eller personer som har social fobi och bidrar till en mer jämlik vård.
Föreläsare är Evelina Stranne, biträdande projektledare Ungas psykiska hälsa i primärvården Västra Götalandsregionen tillsammans med Elisabet Gervind, regionalt införandestöd för internetförmedlade behandlingsmetoder i Västra Götalandsregionen.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie

Medverkande
Evelina Stranne Regionutvecklare, Biträdande projektledare Ungas psykiska hälsa Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR, Koncernstab Hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen
Elisabet Gervind Leg Psykolog, regionalt införandestöd Västra Götalandsregionen
Rum
A5
Språk
Svenska