AI med magkänsla

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 16:00-16:30

Beskrivning

Vissa forskare hävdar att upp till två tredjedelar av allt som cirkulerar i kroppen kommer från de mikroorganismer som lever i oss. De flesta lever i tarmsystemet och producerar ämnen som påverkar oss på olika sätt, även vår hjärna. 

Sambandet mellan våra levnadsvanor, vår tarmflora och hur vi mår forskas det kring intensivt just nu och nya studier publiceras dagligen. Sakta men säkert får även allmänheten upp ögonen för hur viktig kopplingen är och enligt en kundundersökning från ICA kan 49 % av de tillfrågade tänka sig att anpassa sina matvanor för att gynna sin tarmflora.

Med hjälp av maskininlärning finns det en stor potential att förstå den stora mängd data som skapas med nya mätmetoder och de komplexa sambanden som upptäcks. Resultatet hjälper oss förhoppningsvis att inse hur vi själva kan ändra på våra vanor för att leva friskare och må bättre. 
Trots att det forskas mycket och intensivt så har vi bara skrapat på ytan av det här nya området och dess betydelse för oss, för industrin och för samhället i stort.

Vi går igenom grunderna och några av de mest intressanta projekten och forskningsresultaten inom området tarmflora och AI