AI i läkarens fotspår

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 15:30-16:00

Beskrivning

Effektiv allokering av resurser är av högsta vikt för att säkerställa en välfungerande vård och hög samhällshälsa. Automatiserad triagering av vårdsökande i ett tidigt skede kan vara till stor hjälp för att uppnå detta. Ulf Österstad, läkare och verksamhetschef Bra Liv nära, och Marcus Olivecrona, AI-ingenjör på Tenfifty, tar oss på en färd som börjar vid den tekniska utmaningen att designa en AI med läkarens intelligens som förebild, för att sedan röra oss mot samarbetet mellan tekniker och läkare; hur viktigt det är, hur svårt det är, och lärdomar. Vår slutstation är patientupplevelsen – hur kan vi få patienterna att känna trygghet och tillit till ett automatiserat system, trots att många betraktar den nya tekniken som kylig och opersonlig?

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie