AI - hur säkrar vi indata?

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 16:00-16:30

Beskrivning

Nyttan i dagens och morgondagens AI-system (Machine Learning) är i väldigt stor grad beroende på den indata som ska ligga till grund för inlärningen i systemen.
Dels gäller det den indata som utgör ett startläge, och sedan gäller det den processade data som utgör framtida indata. Här finns inte ett facit, utan snarare en exponentiell tillväxt av alternativa facit som behöver tolkas gentemot de problem som AI-systemet förväntas lösa.
Hur kan vi säkra att den indata vi förser systemen med är en bra grund? Hur mappar denna data mot den effekt som AI-systemet förväntas ge? Hur och när kan brister i indata märkas?
Presentationen behandlar denna problematik med kvalitetssäkring av indata.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie