AI för framtidens välfärd

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 09:00-10:00

Beskrivning

Det område där artificiell intelligens beräknas ha i särklass störst effekter är vård och omsorg. Nya tjänster finns redan idag för att underlätta vår vardag – oavsett om vi är patienter, brukare eller anställda. Analyskraften kopplad till våra stora datamängder kommer medföra att vi kan överblicka behov, genomföra avancerad analys och fatta beslut som både påverkar vår planering, förkortar väntetider och ger snabbare diagnoser. Vilka är möjlgheterna som väntar runt hörnet – och hur väl rustade är vi som samhälle att börja nyttja dem? I detta pass möter du Göran Lindsjö som är en internationell AI-rådgivare – Göran beskriver bl a den senaste utvecklingen inom området – samt en panel med ledande beslutsfattare som ger sina reflektioner kring hur Sverige som nation bör ta sig an utvecklingen. Passet modereras av Caroline Andersson, VD på Governo.
Panel kommer att bestå av Daniel Forslund bitr. Regionråd Stockholm, Sofie Zetterström vvd Inera AB och Krister Björkegren, regiondirektör Region Östergötland.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie