1177 Vårdguiden i socialtjänsten

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 14:00-14:30

Beskrivning

1177 Vårdguiden är ett helt koncept av tjänster för invånare, som innehåller öppna informationstjänster och kataloger över vårdutbudet, inloggade tjänster för säker kommunikation mellan invånare och vårdgivare, plattform för webbaserat stöd och behandlingar samt möjligheten att läsa sin egen journal. Konceptet bygger på ett samarbete mellan landsting och regioner via Inera, och är välkänt och uppskattat och används av många miljoner människor varje månad. Sedan en tid är kommunerna nya ägare till Inera, i syfte att kompetens och tjänster ska kunna skalas upp och återanvändas inom kommunala verksamheter. Ett arbete pågår för att undersöka hur 1177 Vårdguiden skulle kunna stödja socialtjänsten och ge invånare möjlighet att överblicka insatser och utbud även för kommunernas sida. Arbetet utgår ifrån ett problembaserat, användarcentrerat förhållningssätt där invånarens behov står i centrum.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie