Pre-conference

Svensk medicinteknisk förening (MTF) bjuder in till kurs

Registrera dig

Patientsäkra IT-system i vården och nya regelverk

Syfte: Öka förståelsen för helhetsperspektivet på eHälso-lösningar, appar och medicinska IT-system för alla inblandade aktörer och parter, samt förtydliga regelverkskraven för branschen.

Målgrupp: Tillverkare, vården och övriga aktörer kring appar, medicinska IT-system, eHälso-lösningar, och andra nätverksanslutna medicin-tekniska produkter inom vården. Inga förkunskaper krävs.

Deltagare kan bl.a vara; beslutsfattare inom vården, styr-, förvaltnings- och inköpsorganisationer för IS/IT inom vården, tillverkare och leverantörer av IS/IT-system eller tjänster till vården, IT-funktioner inom vården, medicintekniska ingenjörer och laboratorieingenjörer

Innehåll:

 • Samarbetet mellan tillverkare, leverantörer och vårdgivare
 • Övergripande livscykel för IT-system
 • Definitioner inkl. avsedd användning och medicinskt ändamål
 • Riskhantering och konsekvenser, inkl. klassificering
 • Ledningssystem och utvecklingsprocess
 • Egentillverkning
 • Kravställning
 • Säker programvara och modulkoncept
 • Uppdateringskarusellen under drift
 • Återkoppling och avvikelsehantering

 

Utbildningens innehåll är baserat på kommande regelverk för medicintekniska produkter (MDR och IVDR) samt nuvarande föreskrifter och standarder.

Undervisningsformer: Föreläsning, gruppdiskussioner och övningar

Föreläsare: Helen Sandelin, Mediteq, Jessica Ylvén, Västra Götalandsregionen

Tid och plats: 20 maj, kl. 10:00-17:00 på Svenska Mässan, Göteborg

Kursavgift:   

 • 3800 kr exkl. moms för medlem i MTF
 • 5300 kr exkl. moms för övriga

 

I avgiften ingår fika, lunch, digitalt kursmaterial och gratis entré till Vitalis-mässan 21-23 maj 2019 (värde 495 kr) samt 20% rabatt på konferensavgiften.

Sista anmälningsdag: 15 april

 

Avbeställningsregler: Om besked lämnas senare än; senaste anm.dag, faktureras 10%; 14 dag innan kurs, faktureras 50%; 75h innan kurs, faktureras 100%; vid sjukdom mot läkarintyg 10 %.

Upplysningar:

Ingalill Karlsson, utbildningsansvarig MTF
E-post: ingalill.karlsson@akademiska.se