Ylva Trolle Lagerros

Biografi

Ylva Trolle Lagerros är överläkare på Överviktscentrum i Stockholm och docent vid Karolinska Institutet. Hennes forskning handlar framför allt om hur man kan använda sig av digital teknik inom hälso- och sjukvården för att främja goda levnadsvanor och egenvård.

tisdag
Utveckling av ett implementationsverktyg för digitala lösningar i vården
onsdag
Digitala vaccinet