Vivéca Busck Håkans

torsdag
Introduktion till kursen
Regeringsuppdrag att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer.
Summering och avslutning