Viktoria Zander

Biografi

Med.dr och leg sjukgymnast. Forskningsintresset handlar om äldre personers hälsa och välfärdsteknik. Har en bakgrund som sjukgymnast inom primärvården. Medlem i forskargruppen PriLiv (Prolonged independent Living) vid Mälardalens högskola. Fokus för forskargruppen är äldre personers hälsa och välfärd.

Inga programpunkter matchade.