Viktoria Loo Skyman

Biografi

Viktoria Loo Skyman, projektledare på Acceptus AB.

Jobbade tidigare på Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd, som projektledare för ESF-projektet Famnas kompetensforum i eHälsa.
Bakgrund som fysioterapeut, har de senaste åtta åren jobbat med e-hälsa och verksamhetsutveckling nära medlemsorganisationerna, dess chefer och medarbetare. Representerar Famna i många nationella råd inom eHälsa.

onsdag
Nycklar för att lyckas med digital kompetensutveckling