Ursula Hass

Biografi

Ursula Hass medverkar sedan 3 år tillbaka i innovationssatsningen SUCCCE. Ursula har lång erfarenhet av att driva innovationssatsningar och förändringsarbete i både privata näringslivet som i universitetssektorn. Ursula har mer än 15 års erfarenhet av ledarskap inom akademin, både från multivetenskapliga forskningsmiljöer och från ledningsnivå. Tvärvetenskapliga samarbeten, samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet är återkommande i hennes yrkesliv. Ursula är civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik samt teknisk doktor i biomedicinsk mätteknik.

Inga programpunkter matchade.