Ulrika Eriksson

Biografi

Ulrika Eriksson arbetar på Socialstyrelsen med att utveckla register och statistik om vård- och omsorgsinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Hon har tidigare forskat på demenssjukdomar och åldrade.

tisdag
ICF och KVÅ i strukturerad dokumentation inom kommunal hälso- och sjukvård