Ulla Karilampi

Biografi

Ulla Karilampi är disputerad psykolog och forskar på hur digitala verktyg i appar och wearables kan användas för de med svårast psykiatrisk sjukdom för att förhindra återinsjuknande och förbättra hälsan. Forskningsgruppens app MoodMapper finns med på IVA:s 100-lista 2019. Med sina 25 års erfarenhet av arbete i psykiatrin är hon en uppskattad talare och lärare.

onsdag
TEORI OCH PRAKTIK – OMAKA PAR? Dialog om förändringsledning och vårdens digitalisering