Ulf Österstad

Biografi

Distriktsläkare och verksamhetschef för Bra Liv nära, Region Jönköpings län. Legitimerad läkare sedan 2007. Tidigare ledamot i SYLF och v. ordförande i SFAM.

En av drivkrafterna bakom den digitala enheten Bra Liv nära, som vid lanseringen 2015 var den första offentliga aktören inom primärvård i Norden som erbjöd digitala vårdbesök via en app.

onsdag
AI i läkarens fotspår
torsdag
Utfall i digital vård – vilka lärdomar kan vi dra från insamlade data?