Ulf Lönqvist

Biografi

“Ulf Lönqvist arbetar på Regionalt Cancercentrum Väst som Projektledare/INCA IT Koordinator och arbetar ofta med nationella system integrationslösningar. Han har drivit arbetspaketet Semantik inom SWEPER-projektet.””

tisdag
SWELife-projektet SWEPER: ökad nytta av data inom precisionsmedicin – Status och slutsatser