Tyra E O Graaf

Tieto Sweden AB

Biografi

Tyra E O Graaf är Distrikssköterka, doktorand och verksamhetskonsult på Tieto. Jobbar över hela landet, i de kommunala verksamheterna med att implementera ändamålsenlig och strukturerad vård och omsorgsdokumenation inom lagrummen HSL, SoL och LSS, med stöd av ICF, KVÅ och IBIC.
Har också ett stort engagemang i teamkonferenserna inom och mellan vårdgivarna där patient/ brukaren är en självklar partner i teamet.

tisdag
Registrera KVÅ i kommunal verksamhet- det förändrade världen
Bästa vård och omsorg genom strukturerad journal och genomförandeplan – behöver vi kvalitetsregister