Torbjörn Dahlin

onsdag
Från Nationell informationsstruktur till tekniska standarder
Nationell informationsstruktur i praktiken – erfarenheter och tips från olika projekt