Tora Hammar

Biografi

Universitetslektor i hälsoinformatik vid eHälsoinstitutet, Linneuniversitetet

tisdag
Utbildning inom eHälsa- vilka utbildningsbehov finns och hur möter vi behoven tillsammans?