Tonje Haugen

Biografi

Tonje Haugen er spesialkonsulent i Helseetaten ved seksjon for velferdsteknologi. Hun jobber med informasjonssikkerhet gjennom akseptansetesting, ROS-analyser og sikkerhetsgjennomganger i anskaffelser av velferdsteknologi i Oslo kommune. Tonje har også en master i «Teknologi, innovasjon og kunnskap» og har siden 2017 hatt ansvar for seksjonens innovasjons- og næringsutviklingsaktiviteter.

torsdag
Omsorg för informationssäkerheten?