Tommy Bengtsson

Biografi

Tommy Bengtsson är avtalsansvarig för SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal för Digitala tjänster, där bland annat ramavtalet för e-arkiv ingår. Tommy har arbetat med bland annat behovsanalyser och kravställning runt blad annat ärende- och dokumenthantering samt elektronisk arkivering i över 20 år och har medverkat i ett flertal implementationsprojekt där lösningar för hantering och bevarande av ostrukturerad information varit centrala.

tisdag
Bevara din data för framtiden