Tomas Franssson

Biografi

Tomas Fransson arbetade på Stockholms Läns Landsting fram till 2012 innan han växlade över till Inera. Hans erfarenhet från SLL hjälpte honom att som objektspecialist på Inera ansvara för innehållet i leveransen av Säkerhetstjänster och Personuppgiftstjänsten. Rollen innebär leverantörskontakter såväl som kundkontakter.

torsdag
Referensarkitekturen för Identitet och Åtkomst och hur det fungerar i praktiken