Tomas Borgegård

Biografi

Tomas Borgegård arbetar som innovationsprogramledare på Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset, ofta med samverkansprojekt mellan hälso- och sjukvård, industri och akademi, med fokus på digitalisering och implementering. Han har drivit arbetspaketet Konkurrensneutralitet inom SWEPER-projektet.

tisdag
SWELife-projektet SWEPER: ökad nytta av data inom precisionsmedicin – Status och slutsatser