Tina Brageborn

Biografi

Tina Brageborn är civilingenjör i medieteknik och arbetar som konsultcoach, chef och interaktionsdesigner. Hon har arbetat med användarcentrering och design på Usify de senaste 13 åren. Hon har ett brinnande intresse och bred erfarenhet av att utveckla användbara lösningar inom en rad olika områden och branscher. Hon har projektlett ADHD-hjälpen tillsammans med David Brohede under den mest intensiva utvecklingsperioden av projektet.

torsdag
Användarinsikter kombinerat med forskning - Ett designcase rörande internetbehandling för ADHD