Tina Arvidsdotter

Biografi

“Tina har över 20 års kliniskt erfarenhet inom området stressrelaterad psykisk ohälsa. Hennes avhandling och forskningsarbete baseras på personcentrerad integrativ vård som innebär att integrera forskningsbaserad komplementärmedicin och traditionell vård i en och samma behandlingsform. Som projektledare vid FoU primärvård i Fyrbodal, Västra Götalandsregionen har hon genom sin forskning utvecklat “AntiStress-programmet Integrativ rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa”.

AntiStress-appen har lanserats på tio olika språk som ett digitalt verktyg för egenvård. Hennes drivkraft är att implementera insatser som visat sig vara effektiva vid stressrelaterad ohälsa. För mer information: www.vgregion.se/antistress

torsdag
Från forskning till digitaliserad verklighet: med- och motgångar