Thomas Schneider

Biografi

Thomas Schneider är kvalitetschef på Bräcke diakoni samt adjungerad universitetslektor i kvalitetsförbättring och ledarskap vid Jönköpings universitet. Han har tidigare varit ansvarig för kvalitetsfrågor på Famna – branchorganisationen för idéburen vård och omsorg.

onsdag
Personcentrerad dokumentation och uppföljning - PDU