Therese Olmsäter

Biografi

Therese Olmsäter är utredare på Socialstyrelsens avdelning för utvärdering och analys. Hon arbetar med frågor som rör e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik i socialtjänsten.

torsdag
Utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna