Teresia Karlsson

Biografi

Teresia Karlsson, Enhetschef hälso- och sjukvård rehabilitering fd MAS och e-hälsosamordnare Leksands kommun

onsdag
Lyckad digitalisering i en mindre kommun