Sverre M. Jensen

Biografi

Sverre M. Jensen er konsulent fra Bouvet, og har siden høsten 2015 vært engasjert som virksomhetsarkitekt for Helseetaten i Oslo kommune, i seksjon for velferdsteknologi. Han er siden 2017 utlånt til det nasjonale knutepunkt-prosjektet, og har hatt ansvar for bl.a. behovsanalyse, funksjonell arkitektur og informasjonsarkitektur. Sverre har jobbet med digitalisering av offentlige tjenester siden 1998.

tisdag
Ett välfärdsteknologisk ekosystem? Kan ”snabbt och smidigt” förenas med tyngre IKT-system?