susan sverin

socialstyrelsen

Biografi

Susan Sverin är informatiker och e-hälsostrateg på Socialstyrelsen och arbetar med Nationell informationsstruktur (NI).

onsdag
En referensmodell skapar förutsättningar för innovation
Från Nationell informationsstruktur till tekniska standarder