Stefan Gustavsson

torsdag
Arbetet med enhetligare begreppsanvändning och standarder (semantiska och tekniska)