Sofia Gerward

Biografi

Kardiolog och Sektionschef VO Akutsjukvård och Internmedicin Skånes universitetssjukvård Lund, Region Skåne
Innovation Manager, Innovation Skåne

tisdag
Vården digitaliseras – goda exempel från Norden
onsdag
Skräddarsydd eHälsa för hjärtsvikt och KOL