Sanna Åsberg

Biografi

Sanna arbetar som informatiker i Region Östergötland och i SKLs Stödfunktion för strukturerad vårdinformation.

tisdag
openEHR på svenska - resan har börjat och vi gör den tillsammans