Sanja Jurcevic

Biografi

Sanja Jurcevic, biträdande lektor i systembiologi vid Högskolan i Skövde forskar om biomarkörer för tidigare diagnostik av sepsis. Hon har en gedigen biovetenskaplig bakgrund med fokus på ämnesområdena biomedicin och bioinformatik. Under sin doktorandtid fokuserade Sanja Jurcevic på biomarkörer mikroRNA. Hon har doktorsexamen i medicinsk vetenskap med specialisering inom biomedicin (Örebro Universitet, 2015). Hennes forskning har under de senaste 10 åren varit inriktad på att undersöka relation mellan biomarkör mikroRNA uttryck och utveckling av livmodercancer. Eftersom flera studier har visat att mikroRNA har både prognostiska och behandlingsprediktiva värden finns det en stor potential och klinisk nytta om man kan identifiera nyckel-mikroRNA för dessa processer. Idag använder hon all sin erfarenhet och kompetens inom biomarkör området för att identifiera potentiella biomarkörer för sepsis, vilka kan användas för att skapa beslutstöd till läkaren på akutmottagningen, vilket bidrar till en patientnära vård.

onsdag
Framtida diagnostik av sepsis