Sandra Häggander

Biografi

XXXX – ej ännu bekräftat svar, men tanken är att detta ska vara en person som på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning använder sig av någon form av digital monitorering som inte är reglerad i lag, men där det finns olika praxis, vad gäller anhörigas tillgång till datan.

onsdag
Andras tillgång till din hälsodata - Vad önskar patienterna?