Sandra Creutz

Biografi

Sandra Creutz arbetar idag som utredare på eHälsomyndighetens samordningsavdelning och är utbildad folkhälsovetare. Hon har under de senaste åren främst arbetat som utredare och projektledare för indikatorbaserad uppföljning av nationella strategier inom alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet på Folkhälsomyndigheten. Har tidigare erfarenhet av arbete inom både vård och omsorg, bland annat som folkhälsovetare på en vårdcentral och utvecklingsledare i det nationella projektet Äldresatsningen. Där fokus var implementering av kvalitetsregister inom vård och omsorg och minskning av olämpliga läkemedel.

torsdag
Verksamhetsutveckla digitalt i social omsorg